Das Lexikon.

Nachlass Prag: Typoskript. <1928>.

In: Prager Presse IX.276 (10. Oktober 1929): 4