[Literárně patří nový román ...][Die Literatur gehört dem neuen Roman]. In: Moderní revue 11/4 v. 8.1.1900, S. 146.