Volná tribuna. In: Moderní revue. Jg. 7. Bd. 12. Nr. 3 v. 8.12.1900. S. 114.